Scheveningen VierKwart - Werkwijze


5. Werkwijze

Scheveningen VierKwart fungeert als denktank op niveau van Scheveningen. Het Netwerk VierKwart wil kennis delen en vermeerderen, onder andere door de kennis van de partners aan elkaar uit te wisselen en met elkaar te spiegelen, maar ook door nieuwe kennis binnen te halen, door gasten uit te nodigen van inspirerende voorbeelden elders, door werkbezoeken te organiseren en door zelf podia op te zoeken om de ontwikkelingen in Scheveningen voor het voetlicht te plaatsen.

De uitvoering van activiteiten en programma’s gebeurt zoveel mogelijk door de afzonderlijke organisaties en wordt praktisch afgestemd in het SENOS, Senioren Overleg Scheveningen. Daarin wordt ook met andere organisaties en professionals samengewerkt, zoals de wijk- en bewonersorganisaties.

Scheveningen VierKwart staat open voor toetreding van nieuwe partners in het veld wonen-zorg-welzijn, mits zij het doel van het Netwerk onderschrijven en mee willen denken en werken aan een gezamenlijke aanpak. Organisaties voor wonen, zorg en welzijn in Scheveningen die belangstelling hebben voor participatie in Scheveningen VierKwart kunnen zich melden.

Contact:
Loes Hulsebosch, coördinator Scheveningen VierKwart
vierkwart@hm-advies.nl

Lees verder: