WoonZorg Verkenner

Scheveningen VierKwart heeft kaartbeelden laten maken van de toegankelijke woningen, de voorzieningen en de loopafstanden tussen woningen en voorzieningen in Scheveningen. Bij voorzieningen is vooral gekeken naar de voorzieningen die nodig zijn voor zelfstandig wonen, dus een winkel voor dagelijkse boodschappen, vervoer, een ontmoetingsruimte.
De kaartbeelden laten zien waar wonen en voorzieningen op peil zijn, maar ook buurten waar dat niet zo is. De samenwerkende oganisaties in Scheveningen VierKwart richten hun activiteiten zoveel mogelijk op die buurten waar het aantal ouderen en mensen met een zorgvraag het hoogst is of in de toekomst wordt. Daar wordt de kwaliteit van wonen, woonomgeving, zorg en welzijn verbeterd, opdat mensen lang zelfstandig en zelfredzaam kunnen blijven.

download Verkenner deel 1, vraagzijde
download Verkenner deel 2, aanbod wonen, zorg, welzijn