Geriatrisch Netwerk Scheveningen

Op een lijn

Lees hier het persbericht over de bijeenkomst van 12 oktober

Bekijk hier de foto's van de bijeenkomst van 12 oktober!

Het Geriatrisch Netwerk Scheveningen (GNS) is een netwerk van ca 200 professionals die werken met en voor ouderen in stadsdeel Scheveningen. Zij hebben korte lijnen en kennen elkaar via:

Lees hier meer….

In Scheveningen wordt al enkele jaren actief geïnvesteerd in proactieve integrale ouderenzorg. De samenwerking tussen betrokken organisaties en professionals in de eerstelijn, verzorging en verpleging en ziekenhuis, het Geriatrisch Netwerk Scheveningen, heeft geresulteerd in een gezamenlijke werkwijze waarmee ouderen worden ondersteund in zolang mogelijke zelfredzaamheid en zelfstandigheid met behoud van kwaliteit van leven.  Het GNS is een kennisplatform dat actief bezig is de kennis rond ouderenzorg te vergroten op  de taakgebieden  van het  vakinhoudelijk handelen, de communicatie, het onderlinge samenwerken, de organisatie, de wetenschap, het maatschappelijk handelen en de eigen professionaliteit.

Bekijk de film over het Geriatrisch netwerk

Downloads:

Geriatrisch Netwerk Scheveningen van 12 oktober 2016

Jaarbijeenkomst Geriatrisch Netwerk 2015, 2014 en 2013:

Jaarbijeenkomst Geriatrisch Netwerk Scheveningen 2015, Thema ‘Cognitieve achteruitgang in de thuissituatie’.

Jaarbijeenkomst Geriatrisch Netwerk Scheveningen 2014, thema ‘De kracht van de transities in zorg en welzijn’:

Jaarbijeenkomst Geriatrisch Netwerk 2013, thema ‘Bewegen’: